Месечни абонаментни такси

Стойността на месечните абонаментни такси, зависи от спесификата на фирмата, в кой сектор от икономиката е дейността и, регистрирана ли е фирмата по ЗДДС, броя на заетия персонал, броя на първичните и вторични документи, броя на банковите сметки, броя на търговските обекти и складове, броя на производствените цехове, броя на дълготрайните активи и т.н.

Въпреки това, съобразявайки се с днешната икономическа ситуация, ние сме се постарали да определим минимални базови цени за абонаментно счетоводно обслужване:

  • За фирми регистрирани по ЗДДС, с персонал до 2 човека, един обект и малък документооборот  – 190,00 лв. месечно;

  • За фирми не регистрирани по ЗДДС, с персонал до 2 човека, един обект и малък документооборот  – 70,00 лв. месечно;

  • При надхвърляне на тези критерии, цената се определя по договаряне.

<< Обратно към Цени

 

 Цени на оказаните отделни счетоводни услуги, за клиенти без пакет пълно счетоводно обслужване

Стойността на оказвани по отделно счетоводни услуги, се определя по договаряне между страните, като се отчитат всички фактори имащи значение за удовлетворяване исканията на клиента и времето за което ще се извърши услугата.

<< Обратно към Цени

  • Месечни абонаментни такси Още...

  • Цени на оказаните отделни счетоводни услуги, за клиенти без пакет пълно счетоводно обслужване Още...

 

 

СК Ай Енд Ди Консулт

гр. София 1618 

ул. Майстор Алекси Рилец № 41

офис 8

тел.417 32 28    

GSM 0898552454

e-mail: idbalans@dir.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Last modified:10/11/2011