Нашата счетоводна къща “ Ай Енд Ди Консулт “ е основана през 1998г. Ние сме млад и амбициозен екип, който се стреми максимално ефективно и на разумна цена да задоволява потребностите на нашите клиенти. Имаме опит във всички сфери на стопанския живот – производство, външна (импорт - експорт) и вътрешна търговия, ресторантьорство, туризъм, транспорт, строителство, лекарска и зъболекарска практика, сдружения с идеална цел (фондации, асоциации и т.н.), свободни професии. Дейността ни е съобразена с най–новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания от областта на счетоводство, данъци и осигуряване.

 

СК Ай Енд Ди Консулт

гр. София 1618 

ул. Майстор Алекси Рилец № 41

офис 8

тел 417 32 28   

GSM: 0898552454

e-mail: idbalans@dir.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Защо да се доверите на СК “ Ай Енд Ди Консулт “
   
 • Богат опит и традиции в организиране и осъществяване на качествени, бързи и ценово обосновани счетоводни услуги;

 • Баланс между професионализъм, прецизни бизнес съвети и конкурентна цена;

 • Фирмена политика, насочена изцяло към високо качество на услугите за удовлетворяване изискванията на клиента;

 • Индивидуален подход към всеки клиент;

 • Разработване на индивидуален план за оптимизиране на финансовите и данъчните задължения, съобразно спецификата на извъшваната дейност;

 • Данъчна защита;

 • Представителство пред НСС, Булстат, НОИ, Данъчни подразделения;

 • СК е оборудвана с последно поколение счетоводен софтуер – ПП “ Плюс-Минус “, разполагащ с нови системи за пренос и защита на информацията;

 • Високо мотивиран и квалифициран счетоводен екип;

 • Гъвкави схеми на заплащане;

 • Преференции;

 • Гарантирана лоялност и дискретност.

 

 

Last modified: 10/11/2011